Retourzendingen en terugbetalingen

Geen enkele terugzending van goederen wordt aanvaard zonder onze voorafgaande toestemming. Bovendien kan er geen inhouding op de betaling worden gedaan voordat de bijbehorende creditnota is uitgegeven.
Er kan een korting worden toegepast als de artikelen niet in hun oorspronkelijke verpakking (verpakking en oververpakking) worden geretourneerd.
Bovendien worden reclames niet meer dan 2 dagen na ontvangst van de goederen geaccepteerd.
Eventuele vertragingen geven de koper niet het recht om de verkoop te annuleren, de goederen te weigeren of schadevergoeding te eisen, ongeacht de gebruikte verzendmethode (franco of franco).