Algemene verkoopvoorwaarden

Onze verkopen zijn onderworpen aan deze algemene verkoopvoorwaarden, die voorrang hebben op alle algemene aankoopvoorwaarden, tenzij we er uitdrukkelijk afstand van doen.
Door een bestelling te plaatsen, aanvaardt de koper de onderstaande algemene verkoopvoorwaarden.

PRIJZEN - BETALINGSVOORWAARDEN - BOETES - KORTING :

Onze prijzen zijn vastgesteld op basis van de btw-tarieven die gelden op de datum van indiening van de offerte.
Elke latere wijziging van deze tarieven, opgelegd door de wet, zal worden doorberekend.
Offertes zijn een maand geldig vanaf de datum van uitgifte.
De betalingstermijn is 30 dagen netto.
Een korting van 1,5% van het bedrag inclusief BTW wordt verleend bij contante betaling binnen 8 dagen (factuurdatum), met uitzondering van offertes.
Het niet betalen van een factuur geeft ons het recht om contante betaling te eisen vóór verzending van nieuwe goederen, inclusief betalingen die op een later tijdstip verschuldigd zijn.
Bovendien is de koper van rechtswege een boete voor te late betaling verschuldigd die wordt berekend op het totale uitstaande bedrag door toepassing van een rentevoet gelijk aan 1,5 maal de wettelijke rentevoet.
Het bedrag van de forfaitaire vergoeding voor invorderingskosten bepaald in de 12e alinea van artikel L.441-6 is vastgesteld op € 40.
Voor onverzekerbare klanten en voor klanten voor wie een incassoprocedure noodzakelijk was, wordt betaling vóór verzending verlangd.

VERZENDING - LEVERING :

Gratis levering voor alle bestellingen van € 300 of meer .
Voor alle bestellingen onder de 300 euro zijn twee verzendmethoden beschikbaar:

  • Per koerier: er wordt € 6 (excl. btw) aan handling- en verzendkosten in rekening gebracht.
  • Per post: de handling- en verzendkosten komen overeen met het huidige posttarief.
Geen enkele retourzending wordt geaccepteerd zonder onze voorafgaande toestemming. Bovendien kan er geen inhouding op de betaling worden gedaan voordat de bijbehorende creditnota is uitgegeven.
Er kan een korting worden toegepast als de artikelen niet in hun oorspronkelijke verpakking (verpakking en oververpakking) worden geretourneerd.
Bovendien worden reclames niet meer dan 2 dagen na ontvangst van de goederen geaccepteerd.
Eventuele vertragingen geven de koper niet het recht om de verkoop te annuleren, de goederen te weigeren of schadevergoeding te eisen, ongeacht de gebruikte verzendmethode (franco of franco).

OVERMACHT :

Ons bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verzuim of vertraging in de levering als gevolg van overmacht (brand, overstroming, stakingen van transportbedrijven of posterijen, enz.)

CLAUSULE VAN EIGENDOMSVOORBEHOUD :

Wij behouden ons het eigendom van de goederen voor tot de volledige betaling van onze factuur (wet nr. 80335 van 12 mei 1980).

GESCHILLEN :

Alle geschillen of betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de Handelsrechtbank van Châteauroux.

UNIEK IDENTIFICATIENUMMER: FR211985_01UCPU ,